Saturday, 28/11/2020 - 09:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Tân Nghĩa 1

Tuần 7. Bận-tap-doc-lop-3-9629441.html

 23/09/2013, 12:37
TẬP ĐỌC: LỚP 3CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔVỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3A1Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 Tập đọcKiểm tra bài cũTrận bóng dưới lòng đường1. Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu? 2. Vì sao trận bóng phải tạm dừng lần đầu?Tập đọcBận Luyện đọc. trời sông Hồng ru điều đóThứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 Tìm hiểu bài. Hướng dẫn giọng đọc, cách ngắt nghỉ.Trời thu / bận xanh /Sông Hồng / bận chảy/Cái xe / bận chạy /Lịch / bận tính ngày //Còn con / bận bú /Bận ngủ / bận chơiBận / tập khóc cười /Bận / nhìn ánh sáng. //Tập đọcBậnThứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 Tập đọcBận Luyện đọc. trời sông Hồng ru điều đóThứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 sông Hồng Tìm hiểu bài vào mùa đánh thùTập đọcBận Luyện đọc nhóm.Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 Thi đọc nhóm.Trời Sông HồngCáiLịch bậnConCái hoaCờChữ bận HạtThan bậnCô Chú bậnMẹ Bà bận CònBận ngủBậnBận nhìnMọi Nên đời ConBiết chăng Mà Góp vàobận chảytính ngàybận đỏthành thơlàm lửa.đánh thùthổi nấu.bận chơiánh sáng.rộn vuiđiều đóđời chung.thu bận xanhxe bận chạychim bận baybận vẫy gióbận vào mùabận cấy lúabận hát rucon bận bútập khóc cườingười đều bậnvừa ra đờiđem vui nhỏTập đọcBậnThứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 Trời -Sông Hồng-CáiLịch - bậnConCái hoa -Cờ -Chữ - bận Hạt -Than - bậnCô Chú - bậnMẹ- Bà bận -bận chảytính ngàybận đỏthành thơlàm lửa.đánh thùthổi nấu. thu bận xanhxe - bận chạyChim - bận bay bận vẫy gióbận vào mùabận - cấy lúabận hát ru Câu 1: Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì? Tìm hiểu bài: Tìm hiểu bài: Câu 2: Bé bận những việc gì? - Bé bận bú, bận ngủ, bận chơi, bận tập khóc cười, bận nhìn ánh sáng. Tìm hiểu bài: Câu 3: Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui? - Mọi người, mọi vật bận mà vui vì những công việc đó có ích luôn mang lại niềm vui. Em có bận không? Em thường bận rộn vào công việc gì? Em có thấy bận mà vui không? Tập đọcBận Luyện đọc. trời sông Hồng ru điều đóThứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 sông Hồng Tìm hiểu bài vào mùa đánh thùNội dung chính: Bài thơ cho biết mọi người, mọi vật bận mà vui vì làm những công việc có ích cho xã hội.Trời GópH?ng bận chảybận tính ngàyhoa bận đỏb?n thành thơb?n làm lửa.bận đánh thùbận thổi nấu.ngủ bận chơinhận ánh sáng.rộn vuichăng điều đóvào đời chung.thu bận xanhxe bận chạychim bận baybận vẫy gióbận vào mùabận cấy lúabận hát rucon bận bútập khóc cườingười đều bậnvừa ra đờiđem vui nhỏTập đọcBậnHạtSôngCáiLịch ConCáiCờChữThan Cô ChúMẹ BàCònBậnBậnBậnMọiNênConBiếtMàThứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 3. Củng cố: Các em vừa học xong bài tập đọc gì?Dặn dò: Về nhà các em tiếp tục học thuộc lòng bài thơ. Chuẩn bị bài: Các em nhỏ và cụ già. cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 3C Chúc quý thầy cô và các bạn dồi dào sức khỏe.CHÀO TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM! Hướng dẫn giọng đọc, cách ngắt nghỉ.Trời thu bận xanhSông Hồng bận chảyCái xe bận chạyLịch bận tính ngàyCòn con bận búBận ngủ bận chơiBận tập khóc cườiBận nhìn ánh sáng.bậnbận bậnbậnbõnBậnBậnBậnbậnTập đọcBậnThứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2011 Trời Sông HồngCáiLịch bậnConCái hoaCờChữ bận HạtThan bậnCô Chú bậnMẹ Bà bận CònBận ngủBậnBận nhìnMọi Nên đời ConBiết chăng Mà Góp vàobận chảytính ngàybận đỏthành thơlàm lửa.đánh thùthổi nấu.bận chơiánh sáng.rộn vuiđiều đóđời chung.thu bận xanhxe bận chạychim bận baybận vẫy gióbận vào mùabận cấy lúabận hát rucon bận bútập khóc cườingười đều bậnvừa ra đờiđem vui nhỏTập đọcBậnThứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan