Friday, 09/12/2022 - 10:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Tân Nghĩa 1
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BUỔI SINH HOẠT CHI ĐỘI Ở LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC Họ và tên : Lê Thị AnChức vụ : Tổng phụ tráchĐơn vị công tác: Trường tiểu học Tân Nghĩa 1Lý do chọn ...
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcGIẢI PHÁPRÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT Họ và tên: Lê Thị AnChức vụ : Giáo viên Tổng phụ tráchĐơn vị công tác: Trường tiểu học Tân Nghĩa 1 Lý do chọn đề tài: Công ...
Tài nguyên