Saturday, 28/11/2020 - 09:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Tân Nghĩa 1

THÀNH TÍCH CHI BỘ ĐẢNG

ĐẢNG BỘ XÃ TÂN NGHĨA CHI BỘ TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I Số:13-BC/CBTN I ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân Nghĩa, ngày 10 tháng 12 năm 2018 BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng Giấy khen của Huyện uỷ cho Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục (2014-2018) Chi bộ trường Tiểu học Tân Nghĩa I I. SƠ LƯỢC...

        ĐẢNG BỘ XÃ TÂN NGHĨA

CHI BỘ TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I

           Số:13-BC/CBTN I

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  Tân Nghĩa, ngày 10 tháng 12  năm 2018

    

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng Giấy khen của Huyện uỷ cho Chi bộ

Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục (2014-2018)

Chi bộ trường Tiểu học Tân Nghĩa I

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm tình hình:

      Trường TH Tân Nghĩa I được xây dựng trên địa bàn thôn Lộc Châu I, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

      Điện thoại số: 02633 798 015

      Địa chỉ trang tin điện tử: violet.vn/th-tannghia1-lamdong

     Trường được thành lập năm 1993 trên cơ sở tách ra từ trường TH Đinh Lạc và có tên là Trường TH Thái Bình. Đến năm 1999 đổi tên là trường TH Tân Nghĩa I và được duy trì cho đến nay. Trường có 01 điểm trường chính và 02 điểm trường lẻ, trong đó có 1 điểm trường lẻ thuộc khu vực đặc biệt khó khăn.

    +Tổng số CB-GV-NV: 29 người (1 Hợp đồng bảo vệ)

    +Tổng số lớp: 16 trong đó có 2 lớp ghép tại phân hiệu Gia Bắc 2

    +Tổng số HS: 408 (HSDT: 92 em)   

      Chi bộ đảng có 13 đảng viên trong đó đảng viên chính thức: 12, đảng viên dự bị: 1. Trong đó nữ 11 (Chiếm tỉ lệ 44,8% CBGVNV).

2. Chức năng và nhiệm vụ được giao:

Chi bộ Trường Tiểu học Tân Nghĩa I trực thuộc Đảng bộ xã Tân Nghĩa.

Chi bộ lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Đảng, lãnh đạo toàn diện đối với trường Tiểu học Tân Nghĩa I và quản lý đảng viên trong chi bộ theo quy định.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị:

          Chi bộ xây dựng  nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động trong từng năm, tháng chỉ đạo nhà trường và các đoàn thể kịp thời. Phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể cho từng đảng viên và giáo viên theo năng lực và nguyện vọng trên cơ sở lấy đảng viên làm nòng cốt.

          Triển khai, quán triệt thực hiện đầy đủ các công văn, chỉ thị của các cấp, các ngành về thực hiện nhiệm vụ năm học và làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho mỗi một đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên giúp đội ngũ nhận thức đúng và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          Chi bộ chỉ đạo nhà trường và các đoàn thể thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng. Chỉ đạo chuyên môn tìm biện pháp phụ đạo, bồi dưỡng học sinh nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn. Do đó chất lượng hàng năm đã có chuyển biến và tiến bộ rõ rệt. Kỉ cương trong nhà trường luôn được giữ vững, giáo viên thương yêu học sinh, gần gũi giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để v­ươn lên trong học tập không có tình trạng bỏ học. Tỉ lệ duy trì sĩ số hàng năm luôn đạt 100%.

          Chi bộ chỉ đạo chính quyền chú trọng việc đổi mới phương pháp nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực đội ngũ cụ thể:

            - Nhà trường đã thực hiện dạy học tiếng Việt theo công nghệ giáo dục và  dạy học theo mô hình trường học mới ở các khối lớp.

            - Trong 5 năm qua, trường có 5 giáo viên tốt nghiệp lớp đại học tiểu học và có 2 giáo viên đang theo học. Chuyên môn, tổ khối thường xuyên tổ chức chuyên đề, thao giảng, hội giảng, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học giúp giáo viên tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

          Chi bộ chỉ đạo nhà trường, chuyên môn, tổ khối tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch, thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất để kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế và có biện pháp giúp giáo viên nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng giáo dục.  

          Công tác giáo dục năng lực và phẩm chất cho học sinh được chi bộ chỉ đạo sát sao. Giáo viên chú trọng giáo dục học sinh thông qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Hàng năm nhà trường đã tổ chức các hoạt động như vẽ tranh bảo vệ môi trường, tổ chức văn nghệ, thể dục đồng diễn, hoạt động trải nghiệm sáng tạo như: hương vị ngày tết, em làm nhà kinh doanh, lao động vườn trường,...  giúp các em mạnh dạn, tự tin trong học tập và các hoạt động.  Trường không có học sinh vi phạm ATGT, các tệ nạn xã hội.

         Chi bộ chỉ đạo nhà trường quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp. Trong 5 năm qua bên cạnh việc đầu tư của phòng và chính quyên các cấp, hội cha mẹ học sinh đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục như: Làm hàng rào phân hiệu Gia Bắc 1, đổ sân bê tông trong phân hiệu Gia Bắc 2, làm sân phòng thư viện, sân tập thề dục, lát nền phòng đội, thư viện, xây mương và đổ bê tông phần đường trước cổng trường, quét vôi, sơn tường lớp học,.. Tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Do đó cảnh quan trường lớp đã có chuyển biến rõ rệt.

          Đảng viên có ý thức trách nhiệm cao trong công tác, luôn gương mẫu đi

đầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, bồi dưỡng học sinh tham gia các hội thi đạt hiệu quả.

          Chi bộ chỉ đạo sát sao, chặt chẽ các hoạt động. Hàng tháng, chi bộ chỉ đạo nhà trường nhận xét, đánh giá kết quả công việc cụ thể từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời trong tháng sau. Do đó, hàng năm nhà trường luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

   Kết quả 5 năm từ 2014 – 2018 như sau:

 

Nội dung

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

TSHS

392

397

(KT:1)

  404

(KT:3)

391

(KT: 3)

393

(KT:5)

Năng lực: Thực hiện Tốt, đạt

.

 

99,2%

99,3%

99,5%

99,7%

Phẩm chất:Thực hiện Tốt, đạt.

 

100 %

100 %

100 %

99,7%

100%

Học sinh lên lớp thẳng: 

99,5%

98,7%

99,3 %

99,5%

99,7%

 

Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học

100%

100%

100%

100%

100%

Học sinh đạt giải trong các hội thi

8em cấp huyện, tỉnh; 2

9em cấp huyện,

17em huyện, tỉnh: 2

20 em huyện,

tỉnh : 1

(1 em KK quốc gia)

31 (2 em cấp huyện)

-GV giỏi cấp huyện, Giáo viên chủ nhiệm giỏi

 

 

 

6

2

9 trong đó: TNSP:1; GVCNG:2,

1GVTK bàigiảng

6(1 TPT )

-GV đạt giải cấp tỉnh

 

 

 

1

TNSPT

02 1TPT, 1GVTK

bàigiảng

 

 

Đánh giá xếp loại công chức, viên chức, NLĐ hoàn thành tốt trở lên

100%

100%

100%

100%

100%

Danh hiệu nhà trường

Tập thể

LĐTT

Tập thể

LĐTT

Tập thể

LĐTT

Tập thể

LĐTT

Tập thể

LĐTT

 

Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: đạt xuất sắc: 2/2.    

         Tình hình an ninh trật tự, an toàn trường học luôn được đảm bảo.

2. Công tác chính trị tư tưởng:

           Chi bộ quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng các cấp, thông tin nội bộ đến từng đảng viên để nắm bắt và thực hiện.

           Tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các chỉ thị Nghị quyết của Đảng cũng như chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vì vậy tư tưởng đội ngũ ổn định. Tất cả cán bộ, đảng viên đều thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

             Chi bộ thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng để động viên, nhắc nhở kịp thời vì vậy đã  xây dựng đ­ược khối đoàn kết tốt trong chi bộ, nhà trường. 100% cán bộ viên chức và người lao động có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, đoàn kết, vui vẻ, làm việc nhiệt tình, luôn giúp đỡ nhau trong công việc. Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua, nhất là phong trào 4 biết, 4 giữ gìn, 4 xây, 4 chống nên không có cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo. 100% gia đình công chức, viên chức đạt gia đình văn hoá.  

 Chi bộ quán triệt chuyên đề “Học tâp và làm theo tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW4 (khóa XI). Toàn thể đảng viên, CB-GV-NV tích cực rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  Sau khi được học tập Nghị quyết chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức cho từng đảng viên kí cam kết, thường xuyên giám sát việc thực hiện của từng đảng viên. Trong năm, đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4, chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh được nâng lên.

3. Công tác xây dựng chi bộ:

 Chi bộ đã xây dựng kế hoạch chương trình năm, tháng phù hợp với tình hình nhà trường, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, nâng cao ý thức trách nhiệm. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên, đã xây dựng được tập thể chi bộ Trong sạch vững mạnh. Mỗi đảng viên đều nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng. Nghị quyết của chi bộ đề ra sát với tình hình đặc điểm, nhiệm vụ của nhà trường, thực hiện tốt công tác dân chủ trong Đảng. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng và những điều Đảng viên không được làm. Chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt, trong sinh hoạt đã nêu cao vai trò dân chủ, tinh thần phê và tự phê của từng thành viên. Thường xuyên theo dõi đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú để theo dõi giúp đỡ thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

          Chi bộ thường xuyên chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đảng viên, phát huy tốt công tác dân chủ, đoàn kết nội bộ, đấu tranh phê bình chân thành thẳng thắn, cởi mở mang tính thuyết phục cao.

Trong 5 năm, Chi bộ đã kết nạp được 07 đảng viên mới; bồi dưỡng 01 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng đang làm hồ sơ. 

 Thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên về việc chấp hành điều lệ Đảng và nhiệm vụ được phân công. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Chi bộ luôn quan tâm và chú trọng đến công tác thi đua khen thưởng; đầu năm học đã lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể tổ chức phát động thi đua, có tiêu chí rõ ràng; cuối mỗi đợt có bình bầu, khen thưởng, nhân gương điển hình trong nhà trường vì vậy phong trào thi đua được đẩy mạnh. 

          Hàng tháng triển khai đóng đảng phí kịp thời, nộp báo cáo đầy đủ lên đảng ủy. Hồ sơ sổ sách đầy đủ, lưu giữ cẩn thận.

          Kết quả phân loại đảng viên 5 năm:

Năm

Tổng số đảng viên được đánh giá

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

2014

8

1

7

0

0

2015

9

1

8

0

0

2016

14

1

12

0

0

2017

14

2

12

0

0

2018

17

2

14

0

0

         

4-Lãnh đạo xây dựng chính quyền, tổ chức đoàn thể vững mạnh:

Chi bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng chính quyền, tổ chức đoàn thể nhằm góp phần thực hiện tốt nghị quyết chi bộ. Chi bộ đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách. Hàng tháng trong buổi sinh hoạt chi bộ, đề nghị đảng viên báo cáo những việc thực hiện tốt, những mặt chưa tốt, tìm nguyên nhân đưa ra giải pháp giúp chính quyền, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức cũng như nhiệm vụ chính trị của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên cũng như CB, GV, NV trong trường.

Chi bộ chỉ đạo chính quyền, đoàn thể, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của nhà trường, chỉ đạo BCH chi đoàn, công đoàn thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện cuộc vận động : “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, phòng chống tệ nạn xã hội. 

Chi bộ chỉ đạo Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chuyên môn và hoạt động công đoàn. Thăm hỏi kịp thời đoàn viên và người thân bị ốm đau đột xuất, thực hiện tốt công tác giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ban nữ công đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt ngày 20/10, 8/3 trong năm.

Đoàn thanh niên và Đội TNTHCM phối hợp tổ chức trò chơi dân gian nhân kỉ niệm thành lập Đoàn 26/3, 1/6, tết trung thu; Hội khỏe Phù Đổng các cấp  tổ chức các hoạt động do Đoàn xã tổ chức, viếng nghĩa trang liệt sĩ, gia đình chính sách. Trong 5 năm qua chi bộ đã chỉ đạo Đội TNTPHCM thực hiện tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do cấp trên phát động.

Kết quả 5 năm:

          Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 5 năm liền được UBND huyện tặng giấy khen.

          Công đoàn vững mạnh, được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấykhen.

          Chi đoàn vững mạnh.

          Liên đội vững mạnh cấp huyện 5 năm liền.   

5. Công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật Đảng

Chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong từng năm, quán triệt Điều lệ Đảng, các văn bản về luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí quán triệt thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, luôn giám sát việc thực hiện của từng cán bộ, đảng viên phát hiện sai sót và đề nghị đảng viên sửa chữa kịp thời. Hàng năm, Chi bộ tổ chức kiểm tra từ 5 đến 6 đảng viên, tổ chức cho đảng viên thực hiện công tác tự kiểm tra điều chỉnh kịp thời nên không có đơn thư khiếu nại tố cáo xảy ra. 

Công tác hội họp, sinh hoạt đảng các đảng viên tham gia đầy đủ, đóng đảng phí đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

*Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích:

 Chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ.

 Kế hoạch chi bộ cụ thể rõ ràng, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực từng người, đã phát huy được vai trò trách nhiệm của từng đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ chức sinh hoạt đúng quy định, luôn tìm biện pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả công tác.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp sinh hoạt, công tác chuyên môn, việc thực hiện nhiệm vụ được giao.Đánh giá nhận địnhkịp thời, chính xác

 Đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao được tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên gương mẫu thực hiện, nêu gương điển hình, vận dụng,

làm theo. Xây dựng đội ngũ đoàn kết.

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XI và Khóa XII) để đảng

viên tự kiểm điểm mình và phòng chống các biểu hiện “Tự diễn biến, “Tự chuyến hóa” về tư tưởng; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Thực hiện tốt tinh thần phê bình và tự phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ, phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

Đẩy mạnh phong trào thi đua; khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích xuất sắc.

 Chi bộ chú trọng công tác bồi dưỡng và kết nạp đảng viên.

III. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI VÀ KHEN THƯỞNG:

1. Kết quả phân loại:

Năm

Đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng

2014

Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

2015

Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

2016

Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

2017

Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

2018

Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2014

Giấy khen

Số 17-QĐ/ĐU Ngày 27/1/2015 của Ban chấp hành Đảng ủy xã Tân Nghĩa . 

2015

Giấy khen

Số 20-QĐ/ĐU Ngày 30/12/2015 của Ban chấp hành Đảng ủy xã Tân Nghĩa . 

2016

Giấy khen

 

Số 43-QĐ/ĐU Ngày 30/12/2016 của Ban chấp hành Đảng ủy xã Tân Nghĩa . 

2017

Giấy khen

Số 86-QĐ/ĐU Ngày 13/11/2017của Ban chấp hành Đảng ủy xã Tân Nghĩa . 

2018

Giấy khen

Số 108-QĐ/ĐU Ngày 20/12/2018 của Ban chấp hành Đảng ủy xã Tân Nghĩa . 

 

Với kết quả và thành tích đạt được, tập thể Chi bộ trường Tiểu học Tân Nghĩa I đề nghị Huyện ủy Di Linh  khen thưởng chi bộ Trong sạch vững mạnh vững mạnh tiêu biểu 5  năm liền ( 2014 2018).  

        ĐẢNG ỦY NHẬN XÉT, XÁC NHẬN                                 T/M CHI BỘ

                                                                                                 Bí thư

 

 

                                                                                           Vũ Thị Nguyệt

Tác giả: Lê Tin
Nguồn: th-tannghia1-lamdong.violet.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 11 : 173
Năm 2020 : 3.438