Friday, 09/12/2022 - 08:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Tân Nghĩa 1

Trích biên bản nhận xét chi bộ

ĐẢNG ỦY XÃ TÂN NGHĨA                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I    

                                                                         Tân Nghĩa, ngày  02 tháng 12 năm 2021

 

TRÍCH BIÊN BẢN

KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM 2021

 

Thời gian: 14 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Trường Tiểu học Tân Nghĩa I

Thành phần:13 đ/c ( Đảng viên chính thức: 12đ/c, Đảng viên dự bị: 1 đ/c);

vắng 2 đảng viên chính thức: đ/c Phương, đ/c Thắm do đang trong thời gian cách ly Covid -19.                  

Chủ trì cuộc họp: Đ/c Hà Văn Giới – Bí thư chi bộ

Thư kí: Đ/c Lê Huyền Trang

 

NỘI DUNG

Phân tích chất lượng Chi bộ và kiểm điểm Ban Chi uỷ năm 2021.

Đánh  giá chất lượng Đảng viên năm 2021

 

I. Phân tích chất lượng Chi bộ và kiểm điểm Ban Chi uỷ

1. Đ/c Đặng Thị Hồng Bách thông qua báo cáo tổng kết đánh giá chất lượng Chi bộ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (có văn bản kèm theo)

* Ý kiến góp ý của Chi bộ

a) Ưu điểm:

- Năm học 2020 – 2021, trường huy động được 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp, duy trì sĩ số đạt 100%.

- Chi bộ quan tâm và chỉ đạo sát sao nên chất lượng giảng dạy có chuyển biến rõ nét.

- Chi bộ chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch bổ sung tu sửa cơ sở vật chất, tham mưu với lãnh đạo chính quyền các cấp hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất; Trường đã được phòng giáo dục và cha mẹ học sinh hỗ trợ: xây dựng khu hiệu bộ, phòng Giáo dục cấp 04 tivi 52 inch, 01 tủ lạnh, một máy lọc nước với số tiền 90.316.000đ. Nhà trường sửa lại toàn bộ hệ thống điện làm lại nhà để xe, sân vào nhà để xe….

- Chế độ chính sách cho đội ngũ được giải quyết kịp thời.

- Chi bộ luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Chi bộ triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn để

đảng viên nắm bắt và thực hiện.

- Chi bộ thường xuyên giáo dục, rèn luyện giúp đỡ đảng viên và quần chúng.

- Công tác bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ được chi bộ quan tâm.

- Kết quả năm học 2020 -  2021:

+ Chi bộ có hai đảng viên đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 9 đảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 2 đảng viên được UBND huyện tặng giấy khen.

+Tổ chức cơ sở Đảng - chi bộ trong sạch vững mạnh – Tổng kết điểm: 96 điểm.

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 2 đ/c

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 11 đ/c

b) Hạn chế:

- Một vài đảng viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy chưa linh hoạt sáng tạo, chưa thật sự đi vào chiều sâu. Chất lượng mũi nhọn trong giáo viên và học sinh còn hạn chế.

- Còn đảng viên chưa thật sự mạnh dạn trong phê bình và góp ý.

c) Tự đánh giá

- Chi bộ đánh giá: 96 điểm

- Đề nghị xếp loại mức chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

*Toàn thể chi bộ thống nhất 100%.

2. Đ/c Đặng Thị Hồng Bách thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể Chi uỷ Chi bộ (có văn bản kèm theo)

* Ý kiến góp ý của Chi bộ

a) Ưu điểm

- Chi ủy Chi bộ thường xuyên tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Chi uỷ có một đồng chí phụ trách công tác chuyên môn chỉ đạo sát sau nên chất lượng giảng dạy đạt chỉ tiêu đề ra.

- Chi uỷ xây dựng được khối đoàn kết thống nhất cao.

- Chi uỷ chi bộ luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên.

- Chỉ ủy chi bộ chỉ đạo nhà trường phân công chuyên môn phù hợp.

- Đảng viên thực hiện tốt mối quan hệ và nghĩa vụ nơi cư trú.

b) Hạn chế

- Công tác chỉ đạo giáo viên sáng tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy đôi khi chưa thật sát sao. Chất lượng mũi nhọn trong giáo viên và học sinh còn hạn chế.

II. Đánh giá chất lượng đảng viên

1) Đồng chí Hà Văn Giới

- Đồng chí Hà Văn Giới đọc bản tự kiểm điểm cá nhân, bảng điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên, phiếu đánh giá nhận xét nơi cư trú.

- Nhận xét, góp ý của chi bộ.

a) Ưu điểm

- Đồng chí có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng,

chính sách pháp luật của nhà nước. Có lối sống trong sáng, giản dị gần gũi với đồng nghiệp.

- Đồng chí luôn gương mẫu trong công tác, lãnh chỉ đạo kịp thời các hoạt động của nhà trường. Tham gia sinh hoạt đảng nghiêm túc và đóng đảng phí đầy đủ.

b) Tồn tại

- Đôi lúc chỉ đạo chưa sát sao công tác nề nếp và vệ sinh của nhà trường.

c) Đánh giá

- Tự đánh giá: 94 điểm

- Chi bộ đánh giá: 94,5 điểm

- Xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (10/10 phiếu)

2) Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Tơ

- Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Tơ đọc bản tự kiểm điểm cá nhân, bảng điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên, phiếu đánh giá nhận xét nơi cư trú.

- Nhận xét, góp ý của chi bộ.

a) Ưu điểm

- Đồng chí có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Có lối sống trong sáng, giản dị gần gũi quan tâm đến đồng nghiệp.

- Đồng chí luôn gương mẫu trong công tác, lãnh chỉ đạo kịp thời công tác chuyên môn của nhà trường. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia sinh hoạt đảng nghiêm túc và đóng đảng phí đầy đủ.

b) Tồn tại

- Công tác chỉ đạo giáo viên sáng tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy đôi khi chưa thật sát sao.

c) Đánh giá

- Tự đánh giá: 95 điểm

- Chi bộ đánh giá: 96 điểm

- Xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (10/10 phiếu)

3) Đồng chí Phạm Thị Phương

- Đồng chí Phạm Thị Phương đọc bản tự kiểm điểm cá nhân, bảng điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên, phiếu đánh giá nhận xét nơi cư trú.

- Nhận xét, góp ý của chi bộ.

a) Ưu điểm

- Đồng chí có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Có lối sống trong sáng, giản dị gần gũi với đồng nghiệp. Xây dựng tốt khối đoàn kết trong chi bộ.

- Đồng chí luôn nhiệt tình trong công việc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia sinh hoạt đảng nghiêm túc và đóng đảng phí đầy đủ.

b) Tồn tại

- Chưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy thường xuyên, hồ sơ kiêm nhiệm đôi khi hoàn thành chưa kịp thời.

c) Đánh giá

- Tự đánh giá: 94 điểm

- Chi bộ đánh giá: 94 điểm

- Xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (10/10 phiếu)

4) Đồng chí Đặng Thị Hồng Bách

- Đồng chí Bách đọc bản tự kiểm cá nhân, bảng điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên.

- Nhận xét góp ý của chi bộ.

a) Ưu điểm:

- Đồng chí Bách luôn có lập trường tư tưởng  vững vàng, gương mẫu trong công tác. Đ/c luôn chỉ đạo kịp thời các công việc của tổ, quan tâm đến chất lượng tay nghề của giáo viên và chất lượng học sinh.

b)Tồn tại:

- Cần có biện pháp để nâng cao chất lượng của lớp.

c) Đánh giá

- Tự đánh giá: 94,5 điểm

- Chi bộ đánh giá: 94,5 điểm

- Xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (10/10 phiếu)

5) Đồng chí Doãn Quốc Sử

- Đồng chí Sử đọc bản tự kiểm cá nhân, bảng điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên.

- Nhận xét góp ý của chi bộ nơi cư trú.

a) Ưu điểm:

- Đồng chí Sử có tư tưởng lập trường vững vàng, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo kịp thời công tác tổ khối.

b) Tồn tại:

- Cần có biện pháp để nâng cao chất lượng mũi nhọn và chữ viết cho học sinh.

c) Đánh giá:

- Tự đánh giá: 93 điểm

- Chi bộ đánh giá: 94  điểm

- Xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ  (10/10 phiếu)

6) Đồng chí Lê Huyền Trang

- Đồng chí Trang đọc bản tự kiểm cá nhân, bảng điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên.

- Nhận xét, góp ý của chi bộ.

a) Ưu điểm:

- Đồng chí Trang luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Có lối sống lành mạnh, gương mẫu, trong sáng, luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp. Hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b)Tồn tại:

- Công tác chỉ đạo đổi mới phương pháp cho giáo viên trong tổ cần kịp thời hơn.

c) Đánh giá:

- Tự đánh giá: 92 điểm

- Chi bộ đánh giá 94,5 điểm

- Xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (10/10 phiếu)                             

7) Đồng chí Nguyễn Xuân Hạ

- Đồng chí Hạ thông qua bản tự kiểm điểm cá nhân, bảng điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên, phiếu nhận xét đánh giá nơi cư trú.

- Nhận xét góp ý của chi bộ.

a) Ưu điểm:

- Đồng chí Hạ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Đồng chí có phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

b) Tồn tại:

- Chất lượng mũi nhọn môn Mĩ thuật trong học sinh còn hạn chế.

c) Đánh giá:

- Tự đánh giá: 94 điểm

- Chi bộ đánh giá 94,5 điểm

- Xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ  (10/10 phiếu)

8) Đồng chí Trần Thị Hiếu

- Đồng chí Hiếu  thông qua bản tự kiểm điểm cá nhân, bảng điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên, phiếu nhận xét đánh giá nơi cư trú.

- Nhận xét góp ý của chi bộ.

a) Ưu điểm:

- Đồng chí Hiếu luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Đồng chí có phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, giản dị, luôn là tấm gương tốt và hòa nhã với đồng nghiệp.

b) Tồn tại:

- Chưa mạnh dạn thể hiện năng lực của bản thân trước đám đông.

c) Đánh giá:

- Tự đánh giá: 94,5 điểm

- Chi bộ đánh giá 95,5 điểm

- Xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (10/10 phiếu)

9) Đồng chí Nguyễn Thị Kỷ

- Đồng chí Kỷ thông qua bảng tự kiểm điểm cá nhân, bảng điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên, phiếu nhận xét đánh giá nơi cư trú.

- Nhận xét góp ý của chi bộ

a) Ưu điểm:

- Đồng chí Kỷ luôn có lập trường ,tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật và nhà nước.

          - Có lối sống lành mạnh, trong sáng, gương mẫu trong công tác.

b) Tồn tại:

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chưa thường xuyên.

c) Đánh giá:

- Tự đánh giá: 93 điểm

- Chi bộ đánh giá: 94 điểm

- Xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (10/10 phiếu)

10/ Đồng chí Đỗ Xuân Quỳnh

- Đồng chí Quỳnh thông qua bản t kiểm điểm cá nhân, bản điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên, phiếu nhận xét, đánh giá nơi cư trú.

- Nhận xét, góp ý của chi bộ

a) Ưu điểm:

- Đồng chí Quỳnh luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Có phẩm chất trong sáng, lành mạnh.

b) Tồn tại:

- Cần nghiên cứu nâng cao chất lượng mũi nhọn.

c) Đánh giá:

- Tự đánh giá : 93,5 điểm

- Chi bộ đánh giá: 94 điểm

- Xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (10/10 phiếu)

11/ Đồng chí Nguyễn Thị Thắm

- Đồng chí Thắm đọc bảng tự kiểm điểm cá nhân, bảng điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên, phiếu nhận xét nơi cư trú. 

- Nhận xét góp ý của chi bộ.

a) Ưu điểm:    

- Đồng chí Thắm có lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng, nhiệt tình trong công tác.

b) Tồn tại:

- Đồng chí Thắm cần ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy thường xuyên

hơn.

c) Đánh giá.

- Tự đánh giá: 92 điểm

- Chi bộ đánh giá: 94 điểm

- Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (10/10 phiếu)

12) Đồng chí Nguyễn Thị Khương.

- Đồng chí Khương đọc bản tự kiểm điểm cá nhân, bảng điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên, phiếu nhận xét nơi cư trú.

- Nhận xét góp ý của chi bộ:

a) Ưu điểm.

- Đồng chí Khương có lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b) Tồn tại.

- Đồng chí Khương cần cố gắng hơn trong công tác kiêm nhiệm (văn thư).

c) Đánh giá.

- Tự đánh giá: 90 điểm

- Chi bộ đánh giá: 92 điểm

- Xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (10/10 phiếu)

13) Đồng chí Đinh Thị Thúy Vy

- Đồng chí Vy đọc bản tự kiểm điểm cá nhân, bảng điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên, phiếu nhận xét nơi cư trú.

- Nhận xét góp ý của chi bộ:

a) Ưu điểm:

- Đồng chí Vy có lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b) Tồn tại:

- Công tác nâng cao chất lượng mũi nhọn còn hạn chế.

c) Đánh giá.

- Tự đánh giá: 90 điểm

- Chi bộ đánh giá: 92 điểm

- Xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (10/10 phiếu)

III) Ý kiến của đảng viên.

     Tất cả các đảng viên thống nhất với kết quả đánh giá của chi bộ.

     Biên bản được thông qua và toàn thể đảng viên nhất trí 100%

     Biên bản kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.

                       Chủ trì                                                                 Thư kí

                       (Đã ký)                                                                 (Đã ký)

            

                   Hà Văn Giới                                                       Lê Huyền Trang

 

 

 

 

 

Nguồn:th-tannghia1-lamdong.violet.vn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 59
Tháng 12 : 374
Năm 2022 : 11.750