Friday, 09/12/2022 - 09:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Tân Nghĩa 1

KẾ HOẠCH ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I Số: /KH-LĐTN1 ...

ĐỘI TNTP  HỒ CHÍ MINH                 

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I           

   Số:     /KH-LĐTN1                                                  Tân nghĩa, ngày 22 tháng 8 năm 2018

      

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2018 -2019

 

          Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 của Hội đồng Đội Huyện Di Linh.

          Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường TH Tân Nghĩa I.

  Căn cứ vào tình hình cụ thể của Liên đội tiểu học Tân Nghĩa I.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 Nhằm triển khai và thực hiện tốt chương trình công tác Đội năm học 2018 -2019 một cách khoa học, toàn diện và đạt hiệu quả.

Tiếp tục duy trì hoạt động và hoạt động có hiệu quả công tác Đội trong nhà trường.

 Nhằm thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

II . NỘI DUNG

      1.Nhiệm vụ chung :

 Thực hiện chủ đề năm học :

“Thiếu nhi Di Linh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”

 Thực hiện nội dung chương trình :

1. Triển khai phong trào “Thiếu nhi Di Linh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”

          2. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

     2.Nhiệm vụ cụ thể :

     2.1 Thực hiện kế hoạch hoạt động chung :

          Thực hiện theo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 – CT/HĐĐ Số 04 ra ngày 24/09/2017 của HĐĐ Huyện Di Linh.     

Thực hiện theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi.

Tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Bám sát chủ đề năm học của nghành giáo dục: triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động “ Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều bác Hồ dạy”. Thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”.

 Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo và sự hướng dẫn của cấp trên.

       2.2 Các công tác cụ thể :

       2.2.1 Về đội ngũ phụ trách Đội :

 Đảm bảo đủ số lượng phụ trách Đội cả về giáo viên và học sinh được phân công, bình bầu hợp lý, dân chủ, đúng khả năng.

Tạo điều kiện tốt nhất để cho mỗi phụ trách Đội tự mình học hỏi nâng cao nghiệp vụ công tác qua việc tổ chức cho học sinh thực hiện, qua tài liệu, sách báo đã học nâng chuẩn, tham gia lớp tập huấn, tham quan thực tế…

Thường xuyên đa dạng hóa cách tổ chức các hoạt động trong đội ngũ phụ trách.

Có ý thức cao trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

 Đối với giáo viên - phụ trách Đội : Vững vàng về chuyên môn, có kinh nghiệm trong giảng dạy và trong tổ chức hoạt động tập thể. Coi trọng việc tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh.

 Đối với học sinh : Là những học sinh khá giỏi về học lực, tốt về đạo đức. Có khả năng tham gia vào tổ chức hoạt động tập thể. Hăng hái trong các hoạt động của trường, lớp. Được tham gia các lớp tập huấn của liên đội.

           2.2.2 Về Đội viên – Nhi đồng:

 Được học nội quy, quy định của Đội, của trường, của lớp. Có ý thức tự vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Hoạt động theo lớp, theo Sao Nhi đồng và theo Chi đội.

Đặc biệt không có các tệ nạn xã hội.

Rất nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động Đội .

Mọi đối tượng học sinh đều có quyền tham gia hoạt động.

          2.2.3 Về công tác tài chính:

Các khoản thu- chi được thực hiện nghiêm túc, công khai theo đúng điều lệ Đội và luật ngân sách nhà nước. Thu đúng, đủ; chi đúng, hiệu quả. Hồ sơ đúng, đủ và hợp pháp.

          2.2.4  Tổ chức các cuộc thi:

Tất cả các cuộc thi do cấp trên phát động đều được hưởng ứng, triển khai rộng khắp trong toàn liên đội.

          2.2.5 Công tác tham mưu và phối kết hợp:

Thường xuyên tham mưu kịp thời với các cấp lãnh đạo để tổ chức hoạt động theo đúng thời gian, đúng người, đúng việc và có hiệu quả.

Phối hợp nhịp nhàng giữa Giáo viên TPT với GV phụ trách chi, giáo viên phu trách sao và học sinh. Đồng thời tranh thủ mối quan hệ với các đoàn thể trong và ngoài xã hội.

          3. Điều kiện thực hiện :

          3.1. Về nhân lực :

Huy động toàn bộ phụ trách Đội, Đội viên, Nhi đồng và tranh thủ sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh hay các tổ chức chính trị ở địa phương.

          3.2. Về tài lực :

Thu - chi theo đúng mức quy định, có hiệu quả và đúng mục đích.

          3.3. Về vật lực :

Sử dụng hiệu quả các nguồn đã có và thường xuyên bổ xung.

          4. Các biện pháp thực hiện :

Có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, khoa học, bám sát thực tế. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.

Tăng cường công tác kiểm tra bằng nhiều hình thức.

 Phát huy tính năng động, sáng tạo trong mỗi Đội viên, Nhi đồng.

 Đa dạng hóa cách thức tổ chức các hoạt động để tạo không gian mới từ đó dễ thu hút đông đảo học sinh tham gia vào hoạt động hơn.

Gắn mọi hoạt động với phong trào thi đua. Thi đua với nội dung sát thực sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau.

           5. Tổ chức thực hiện:

Triển khai kế hoạch tới toàn thể Giáo viên phụ trách, đội viên, nhi đồng trong toàn liên đội.

 Phân công từng mảng việc cụ thể cho từng Giáo viên phụ trách.

Thực hiện kế hoạch theo từng chủ đề, chủ điểm.

Có sơ kết, đánh giá sau mỗi hoạt động để kịp thời rút kinh nghiệm.

F . Kế hoạch thực hiện :

Tháng 9/2017 : Chủ đề “Mùa thu ngày khai trường”

 Ổn định tổ chức trong toàn liên đội.

Tập luyện nghi thức, văn nghệ cho học sinh toàn trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

 Kiểm tra hồ sơ, sổ sách Đội đầu năm để kịp thời mua sắm và bổ xung.

Củng cố nề nếp, hoạt động trong toàn liên đội như : 15 phút đầu giờ, tập thể dục giữa giờ, múa hát tập thể, tập nghi thức đội.

 Tập huấn các đội chức năng như: Đội Sao đỏ, Đội tuyên truyền măng non, an toàn giao thông và đi vào hoạt động .

Phát động phong trào thi đua trong cả năm học.

Tham gia lớp tập huấn công tác Đội do cấp trên tổ chức và triển khai tới toàn liên đội.

Xây dựng chương trình kế hoạch công tác Đội cho cả năm học. Tổng hợp số liệu thống kê đầu năm và báo cáo cấp trên.

Tổ chức Đại hội Chi đội trong toàn trường tiến tới Đại hội liên đội vào cuối tháng 9.

Cho các lớp đăng kí danh hiệu thi đua và danh hiệu Phụ trách đội.

Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Xây dựng các công trình Măng non giao cho từng lớp.

Phát động tháng An toàn giao thông trong toàn liên đội. Tổ chức cho kí cam kết ngay trong lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

 Tháng 10/2017 : Chủ đề “Chăm ngoan học giỏi”

Tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy liên đội. Tập huấn và đi vào hoạt động.

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục 15/10, ngày thành lập hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20/10.

Tổ chức phát động và thực hiện phong trào “Nuôi heo đất” trong toàn liên đội.

Thành lập các Đội chức năng như : Đội Xung kích Chữ thập đỏ, Đội tuyên truyền Măng non, … tập huấn và đi vào hoạt động.

 Phối kết hợp với Phụ trách chi tổ chức sinh hoạt Sao cho học sinh khối 1, 2, 3.

Phát động phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp” trong cả năm học tới 100 % Đội viên, Nhi đồng toàn liên đội .

Triển khai chương trình “Dự bị Đội viên”, chương trình “Rèn luyện Đội viên” và chương trình “Rèn luyện Phụ trách Đội” trong cả năm học.

Thực hiện tốt chế độ giao ban. Nộp báo cáo .

Tháng 11/2017: Chủ đề “ Kính yêu thầy cô giáo”

Thi đua lập thành tích học tập tốt để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11 như:  văn nghệ, thể dục thể thao.

Tổ chức hội thi: “Em yêu lịch sử Việt Nam” cấp liên đội.

Tiếp tục duy trì nề nếp và các hoạt động .

Các lớp thực hiện phong trào “ Đọc và làm theo Báo Đội ”.

Đẩy mạnh các phong trào như “Đôi bạn cùng tiến”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Di Linh”. Múa hát tập thể - Nghi thức Đội. “Rèn chữ giữ vở”…. nhằm đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Tổ chức cho học sinh hát những bài hát có nội dung ca ngợi về thầy cô và mái trường.

Đẩy mạnh công tác Chữ thập đỏ trong nhà trường.

Tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

Tháng 12/2017: Chủ đề “Anh bộ đội của em”

Tổ chức cho các em học sinh đến thắp hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ . Cùng ngày đó, tổ chức đến thăm và tặng quà  gia đình chính sách nhân dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì các phong trào học tập nhằm đạt kết quả cao trong đợt kiểm tra cuối kỳ 1 như :

+ Rèn chữ giữ vở.

+ Đọc và làm theo Báo Đội.

+ Phong trào sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội.

+ Phong trào tập nghi thức và múa hát tập thể.

+ Thực hiện chương trình Dự bị Đội viên. Chương trình Rèn luyện Đội viên và Chương trình Rèn luyện Phụ trách Đội.

Sơ kết hoạt động Đội học kỳ 1.

Tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

Tháng 1/2018 : Chủ đề : “Hoa thơm dâng Bác”

Tổ chức cho các em Đội viên, Nhi đồng trong toàn Liên đội xem những tư liệu về Đảng cộng sản Việt Nam.

Thi đua học tập tốt và thực hiện tốt nề nếp.

 Duy trì thực hiện tốt phong trào “Kế hoạch nhỏ”.

Tổ chức hát múa cho học sinh những bài hát ca ngợi về Đảng, mùa xuân và Bác Hồ.

Duy trì hoạt động của các Đội chức năng như: Đội Sao đỏ, Đội Măng non, Đội xung kích Chữ thập đỏ…

Duy trì các phong trào học tập như: “Đôi bạn cùng tiến”, “Nhóm học tập”, “Góc học tập” hay phong trào “Rèn chữ giữ vở”…

Tháng 2/2018: Chủ đề : “Ngàn hoa việc tốt – Mừng Đảng quang vinh”

Tiếp tục duy trì các nề nếp và phong trào học tập trong toàn liên đội chào mừng ngày thành lập Đảng vào ngày 3/2/2018.

 

Tổ chức thăm, tặng quà các bạn gặp khó khăn trong liên, chi đội với phong trào “Cùng bạn vui Xuân”.

Tiếp tục thực hiện chương trình Dự bị Đội viên, Chương trình Rèn luyện Đội viên và Chương trình Rèn luyện Phụ trách Đội.

Tổ chức kết nạp cho Đội viên mới đợt 1 vào ngày 3/2/2018.

Đẩy mạnh phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp”; trồng cây cảnh, cây thuốc nam, cây lấy bóng mát… trong toàn liên đội.

Phát động phong trào học tập chào mừng Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3.

Tham gia các cuộc thi, các hoạt động do cấp trên tổ chức.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” và tổng kết trong toàn Liên đội.

Tháng 3/2018: Chủ đề : “Tiến bước lên Đoàn”

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn : Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3.

Tuyên truyền về ngày giải phóng Di Linh (28/3), thi tìm hiểu lịch sử địa phương.

Tuyên truyền và tổ chức các bài hát nội dung ca ngợi về Bà, mẹ, cô, chị... và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”, nghi thức đội, chỉ huy đội và phụ trách sao giỏi  tại liên đội nhân dịp  kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

Xây dựng công trình măng non chào mừng ngày thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tháng 4/2018 : Chủ đề “Vòng tay bè bạn”

Thực hiện phong trào thi đua chào mừng ngày 30/4 và 1/5.

Tổ chức kết nạp cho Đội viên mới đợt 2 vào ngày 25/4/2018

Tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội.

Thường xuyên duy trì hoạt động của các Đội chức năng.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập ngay tại các Chi đội trong toàn liên đội nhằm đạt được kết quả cao trong kỳ thi cuối học kỳ 2.

Tiếp tục thực hiện chương trình Dự bị Đội viên. Chương trình Rèn luyện Đội viên và Chương trình Rèn luyện Phụ trách Đội.

Tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu cho toàn thể đội viên và nhi đồng.

Duy trì phong trào quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, trang thiết bị vui chơi cho các bạn vùng sâu, vùng xa, các bạn nghèo có hoàn cảnh khó khăn, phát động phong trào “Tấm áo tặng bạn”, “Kế hoạch nhỏ”, xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo”,..

Tổ chức các hoạt động, thi tìm hiểu, thi hát- kể chuyện, vẽ tranh ... mừng đại thắng mùa Xuân năm 1975 trong Liên đội.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.

 Hoàn tất hồ sơ sổ sách để đón đoàn thanh tra của Hội đồng đội.

Tháng 5/2018 : Chủ đề : “Đội ta lớn lên cùng đất nước”

Thi đua lập thành tích để chào mừng ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5 và mừng sinh nhật Bác 19/5.

Tổ chức kết nạp Đội viên mới đợt 3 vào ngày 15/5.

Tiếp tục duy trì các nề nếp, các hoạt động.

Tổ chức cho các em học sinh xem nguồn tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.(Có lịch cụ thể sau).

Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội nhằm biểu dương những em có thành tích cao trong quá trình học tập trong năm học 2017-2018.

Tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

Tổng kết chương trình công tác Đội và phong trào thếu nhi năm học 2017-2018.

Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách, báo cáo của Đội.

Tập nghi thức cho học sinh và các tiết mục văn nghệ chọn lọc chuẩn bị cho lễ Tổng kết năm học 2017-2018.

            Trên đây là kế hoạch hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 của liên đội tiểu học Tân Nghĩa1. Liên đội xin ý kiến và sự chỉ đạo của cấp trên để hoạt động Đội đạt được hiệu quả hơn.

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                                         TPT

 

 

 

 

 

   Vũ Thị Nguyệt                                                                               Lê Thị An

 

Tác giả: Lê Thị An
Nguồn:th-tannghia1-lamdong.violet.vn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 59
Tháng 12 : 375
Năm 2022 : 11.751