Sunday, 17/01/2021 - 16:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Tân Nghĩa 1

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

PHÒNG GD - ĐT DI LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

       PHÒNG GD - ĐT DI LINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

           Số:   /KH –CMTNI                                     Tân Nghĩa, ngày   tháng   năm 201

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Căn cứ hướng dẫn 209/HD-PGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Di Linh ;

Căn cứ vào KH số 147/KH – TNI ngày 27/9/2018 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Căn cứ kết quả năm học 2017 - 2018 và tình hình thực tế của nhà trường, nay Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, công tác chuyên môn năm học 2018 – 2019 như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 

1.Thực trạng nhà trường:

Tổng số CB-GV-NV:

 

Nhân sự

    Tổng số

    Đảng     viên

   Đoàn viên

     Công       đoàn

Diện

Trình độ chuyên môn

Đang

  học ĐH

     Nam

      Nữ

    Biên

    chế

    Hợp

   đồng

    Chưa

    chuẩn

Đạt

chuẩn

  Trên

C  chuẩn

    BGH

 

2

2

 

 

2

 

 

 

2

 

   GV

3

17

10

 

 

19

1

 

2

18

1

     TPT

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

    NV

1

3

1

 

 

2

2

1

2

1

 

Tổng

4

23

13

 

 

24

3

1

4

22

 

     

Tổng số học sinh

 

Khối

TSLỚP

HỌC SINH

ĐỘI VIÊN

CON TB

 

 

TS

NỮ

DÂN TỘC

 

LS

1

3

103

58

24

 

 

2

4

72

39

14

 

 

3

2

71

29

14

 

 

4

4

81

48

18

53

 

5

3

83

31

24

83

 

TC

16

410

205

94

136

 

1.Thuận lợi:

Sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của chuyên môn Phòng Giáo dục & Đào tạo Di Linh.

      Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của chi bộ trường Tiểu học Tân Nghĩa I.

     Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn chăm lo đến việc học tập của con em nên đã hỗ

trợ đắc lực về vật chất, tinh thần để nhà trường thực hiện tốt công tác dạy và học.

Đội ngũ giáo viên có trình độ đáp ứng với yêu cầu, nội bộ đoàn kết và phần lớn đội ngũ có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết với nghề nghiệp, số giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn khá cao.

Học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, tham gia tốt các phong trào do nhà trường và ngành phát động. Các em nêu cao tinh thần đoàn kết, thân ái giúp đỡ bạn bè, lễ phép với thầy, cô giáo và người lớn, có ý thức học tập tốt, đồ dùng học tập đầy đủ.

2.Khó khăn:

Trường có 2 phân hiệu, khoảng cách quá xa với trường chính, không thuận lợi cho học sinh và phụ huynh cũng như việc quản lý của nhà trường.

Cơ sở vật chất của nhà trường cũng chưa đáp ứng với yêu cầu hiện nay. Cụ thể còn thiếu khu hiệu bộ và phòng chức năng.

Số học sinh hộ đói nghèo nhiều, một số bộ phận phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học của các em khoán trắng trách nhiệm cho nhà trường.

Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của trường và thuận lợi, khó khăn nêu trên. Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

 

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

 

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và đào tạo Di Linh.

Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018- 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh, trường Tiểu học Tân Nghĩa I tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát huy kết quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra đánh giá học sinh; tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học, thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục môi trường biển đảo cho học sinh trong dạy các môn học, giáo dục địa phương; dạy học theo mô hình trường học mới ở khối 2+3 và 4+5; dạy học tiếng Việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của BGD&ĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

3. Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giảm học sinh chưa hoàn thành; nâng cao chất lượng mũi nhọn, đánh giá đúng chất lượng giáo dục.

         4. Đổi mới công tác quản lý, tiếp tục triển khai thực hiện nội dung bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

         5. Tăng cường giáo dục ATGT, giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường đảm bảo vệ sinh chung và xây dựng môi trường trường học xanh-sạch-đẹp. Đẩy mạnh giáo dục thể chất; triển khai thực hiện tốt công tác y tế trường học; giáo dục phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống đuối nước cho học sinh.

         6. Duy trì, củng cố thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học và tiếp tục xây dựng trường

  đạt Mức chất lượng tối thiểu và trường chuẩn Quốc gia.

        7. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, “Hai giỏi”, tổ chức các Hội thi trong giáo viên, học sinh.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

    1. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành:

   1.1 Thực hiện các cuộc vận động:

          * Yêu cầu             

  Phát huy những kết qủa đạt được của năm học 2017 - 2018, toàn trường tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động; “Dân chủ- Kỉ cương- Tình thương- Trách nhiệm” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Toàn thể giáo viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có lối sống giản dị, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí.

Giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung các cuộc vận động, các hoạt động khác của nhà trường và của Ngành. Thực hiện tốt ATGT và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

* Chỉ tiêu

         100% giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt.

         100% giáo viên thực hiện tốt các cuộc vận động, không vi phạm ATGT.

*Biện pháp

Toàn thể giáo viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các nội dung đã đăng kí.

Tổ chức tuyên truyền các nội dung yêu cầu của cuộc vận động. Tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động trong ngày khai giảng. Tổ chức triển khai học tập lại các qui định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định 16 của BGD-ĐT.

Thực hiện đúng quy định về dạy thêm – học thêm theo thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 và  quyết định số 45/2012/QĐ- UBND Tỉnh Lâm Đồng.

Giáo viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1.

Giáo viên luôn tu dưỡng, rèn đạo đức luyện tác phong nhà giáo. Tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập đúng theo thông tư 22 về đánh giá học sinh đã sửa đổi. Giáo viên quan tâm giúp đỡ HS còn hạn chế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyệt đối  không để tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp.

Gắn việc thực hiện các yêu cầu của cuộc vận động với việc đánh giá xếp loại, đánh giá thi đua của các tập thể, của cá nhân từng học kỳ và cuối năm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, xếp loại viên chức.

1. 2. Thực hiện các phong trào thi đua:

      * Yêu cầu

Tiếp tục thực hiện sáng tạo nội dung chỉ thị số 40/CT-BGD ĐT ngày 22/7/2008 về việc phát động phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và kế hoạch số 307/KH-BGD ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện–học sinh tích cực”, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua: “ Hai tốt”, “Hai giỏi” toàn trường tập trung thực hiện tốt các hoạt động sau:

         Tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt vững về chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho HS thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục, các hoạt động trải nghiệm và xây dựng qui tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình, chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

       Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh.

       Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp.

       Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường thông qua các trò chơi dân gian, múa hát theo làn điệu dân ca, tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hóa, thể thao: thi viết chữ đẹp; thi tiếng Anh; thi bóng đá; cờ vua.

*Chỉ tiêu   

             100% giáo viên thực hiện tốt phong trào thi đua.

        *Biện pháp

Thường xuyên kiểm tra việc trang trí lớp học thực hiện xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chú trọng “5 có”, giáo viên nghiên cứu nội dung bài, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện giao tiếp ứng xử đúng mực có văn hóa trong và ngoài nhà trường.

Giáo viên tích cực tham gia Hội thi do trường và phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đội ngũ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tích cực sinh hoạt theo nhóm cùng nhau phát triển.

        Chuyên môn chỉ đạo tổ khối và giáo viên tổ chức các buổi đố vui ôn luyện, các tiết học ngoài trời tạo môi trường học tập thân thiện, động viên khuyến khích học sinh kịp thời. Tạo điều kiện cho học sinh trình bày ý kiến của bản thân trong học tập và trong hoạt động.

         Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên phối hợp với PHHS giải quyết kịp thời những khó khăn của lớp. Xây dựng tình cảm thân thiết, lành mạnh giữa thầy-trò, giữa trò-trò, từ đó phát huy tinh thần tương thân tương trợ giúp đỡ nhau trong học tập.

         Giáo viên chú trọng rèn kỹ năng sống cho học sinh: kỹ năng ứng xử, tự bảo vệ, vệ sinh cá nhân, trường lớp. Học sinh biết phòng chống tai nạn thương tích, thực hiện đúng luật lệ giao thông đường bộ...

         Phối hợp với Đội TNTP tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh. Tổ chức các tiết mục văn nghệ chào mừng các ngày: Khai giảng, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Sưu tầm các trò chơi dân gian, trong các tiết sinh hoạt Đội có kế hoạch tổ chức các trò chơi cho phù hợp.

         Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hóa, thể thao. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức hội thi viết chữ đẹp, kể chuyện hay, thi tiếng Anh,...

        Thực hiện có hiệu quả nội dung tuần 0 đối với lớp 1 CGD tạo hứng thú cho học sinh đến trường. Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho HS lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.

       Kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua gắn với các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng. Đưa nội dung của phong trào gắn với việc bình xét thi đua từng đợt trong năm học.

2. Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và nội dung giáo dục:

     2.1. Thực hiện chương trình giáo dục:

       * Yêu cầu

      Toàn trường tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được ban hành theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức cho 10 lớp học 7 buổi/ tuần theo chương trình T30, 3 lớp 1 thực hiện chương trình dạy học tiếng Việt theo tài liệu Công nghệ giáo dục, khối 2+3 và 4+5 thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới.

      Thực hiện điều chỉnh nội dung chương trình theo hướng dẫn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/09/2011 và hướng dẫn 896/BGDĐT-GDTH ngày 13/2/2006 và điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học theo hướng dẫn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 phù hợp với điều kiện và tình hình từng lớp. Đồng thời thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp day học theo hướng dẫn công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017.

      Tiếp tục thực hiện nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở tiểu học và công văn 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc hướng dẫn dạy học môn thủ công, kĩ thuật ở tiểu học, thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo công văn số 1545/SGD-GDTH ngày 04/09/2014. Dạy Mĩ thuật theo phương pháp mới. Thực hiện nôị dung giáo dục kĩ năng sống, hoạt động trải nghiệm theo qui định của sở Giáo dục và đào tạo Lâm Đồng.

      *Chỉ tiêu

       100% giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình, thời gian tiết học, buổi học.

      *Biện pháp

      Chuyên môn triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục tiểu học, hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình và thực hiện nội dung giáo dục địa phương. Mỗi cán bộ, giáo viên tạo tâm thế chủ động tiếp cận với đổi mới chương trình SGK phổ thông theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 về đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông.

      Chuyên môn sắp xếp thời khóa biểu hợp lí, đảm bảo yêu cầu không vượt quá số tiết qui định đối với giáo viên và học sinh/ngày.

      Căn cứ vào tình hình học sinh từng lớp, giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh. Môn tiếng Việt lớp 1 thực hiện theo chương trình Công nghệ giáo dục. Khối 2+3 và 4+5 thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới. Giáo viên dạy lớp ghép cần nghiên cứu và bố trí các tiết dạy ghép phù hợp với nội dung bài dạy từng buổi.

      Tổ chức học phụ đạo 1 buổi/tuần tạo điều kiện thuận lợi để HS đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng và chủ yếu để củng cố kiến thức môn tiếng Việt, Toán, tăng cường tiếng Việt cho học sinh.

      Trường và tổ thường xuyên kiểm tra, việc thực hiện chương trình giảng dạy của giáo viên.

   2.2 Kế hoạch dạy học và nội dung giáo dục:

      * Yêu cầu

    Thực hiện Quyết định số 1502 /QĐ-UBND ngày 07/7/2017của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

      Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học cụ thể chương trình 2 buổi/ ngày theo Thông tư số 2574/SGDĐT ngày 17/8/2015 về tổ chức thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

      Thực hiện dạy học đầy đủ các môn học quy định theo từng khối lớp, các môn học tự chọn và các nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo công văn số 11/HD-PGDĐT ngày 7/9/2015. Thực hiện dạy tiếng Anh đối với lớp 3, 4+5 đúng theo quy định.

      *Chỉ tiêu

      100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch dạy học và nội dung giáo dục.

      16 lớp học 2buổi/ngày. Dạy tiếng Anh 2tiết/tuần

     *Biện pháp

      Chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học đối với lớp thực hiện học 2 buổi/ngày ở tiểu học, lên lịch phân tiết dạy từng buổi học phù hợp.

      Giáo viên chủ động bố trí thời gian, xây dựng nội dung kế hoạch dạy học và giáo dục từng bài, từng môn hợp lí để thực hiện chương trình và sách quy định cho mỗi lớp. Các nội dung điều chỉnh được tổ bàn bạc thống nhất và được ban giám hiệu phê duyệt.

Kế hoạch giảng dạy của giáo viên được tổ trưởng phê duyệt và kế hoạch dạy học của tổ được chuyên môn phê duyệt vào thứ hai đầu tuần.

      Giáo viên tăng cường tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế. Giáo viên hướng dẫn học sinh tự học để hoàn thành yêu cầu học tập, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

      Giáo viên lựa chọn nội dung, bố trí thời gian hợp lý hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, sách tham khảo theo qui định tại thông tư 21/2014/TT-BGDĐT qui định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, không giao bài tập về nhà cho học sinh.

       Đối với lớp 1B, 2B có đông học sinh dân tộc thiểu số, giáo viên cần tạo điều kiện cho học sinh tăng cường tiếng Việt giúp học sinh có nhiều cơ hội giao tiếp bằng tiếng Việt và khắc sâu kiến thức chho học sinh.

      Đối với học sinh học lớp ghép tại phân hiệu Gia Bắc 2 giáo viên cần phân chia nội dung, thời gian hoạt động giữa 2 trình độ hợp lý tạo điều kiện cho học sinh tham gia hoạt động tích cực.

3. Thực hiện các hoạt động giáo dục đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện:

  3.1 Giáo dục năng lực, phẩm chất:

     \*Yêu cầu

      Học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, có khả năng tự phục vụ, tự quản, biết hợp tác với bạn bè trong các hoạt động, có khả năng tự học và giải quyết vấn đề.

      Học sinh có ý thức tham gia các hoạt động giáo dục, chăm học, chăm làm, tự tin, trách nhiệm. Học sinh trung thực trong mọi hoạt động, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, yêu thương.

      Học sinh biết vệ sinh cá nhân sạch sẽ, biết ăn mặc gọn gàng khi đến trường, trang bị đồng phục, không  ăn quà vặt trong trường

      Học sinh tích cực tham gia các hoạt động giáo dục về truyền thống, giáo dục ATGT, bảo vệ môi trường và phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. Hưởng ứng các cuộc vận động lớn của ngành và tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.    

   *Chỉ tiêu:

       Năng lực:

         Tự phục vụ tự quản: Tốt và đạt 404 em/405 em; Cần cố gắng 1em/405 em (5 KT)

         Hợp tác: Tốt và đạt 404 em/405 em; Cần cố gắng 1em/405 em (5 KT)

         Tự học và giải quyết vấn đề: Tốt và đạt 404 em/405 em; Cần cố gắng 1em/405 em (5 KT)

         Phẩm chất:

         Chăm học, chăm làm: Tốt và đạt 405 em/405 em (5KT)

          Tự tin, trách nhiệm: Tốt và đạt 405 em/405 em (5KT)

          Trung thực, kỷ luật: Tốt và đạt 405 em/405 em (5KT)

          Đoàn kết, yêu thương: Tốt và đạt 405 em/405 em (5KT)

    * Biện pháp

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 647/KH-GDĐT ngày 21/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về đề án tăng cường giáo dục tư tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho học sinh giai đoạn 2015 – 2020 của ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng.

Tổ chức tốt các hoạt động truyền thống gắn với các chủ điểm và các ngày lễ trong năm. Thực hiện có hiệu quả các tiết giáo dục đạo đức. Tăng cường hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong các tiết học và hoạt động giáo dục.

Giáo viên điểm danh học sinh hàng ngày, cập nhật bảng theo dõi “Ngày em đến trường”. Học sinh nghỉ học phải có giấy phép, nghỉ học 2 ngày phải báo về nhà trường. Giáo viên liên hệ với cha mẹ học sinh khi học sinh nghỉ học không có lý do.

Giáo viên thường xuyên tạo không khí thân thiện gần gũi giữa học sinh với học sinh, với thầy cô giáo, giúp học sinh thêm yêu trường yêu lớp. Giáo viên kiểm tra, uốn nắn, nhắc nhở học sinh kịp thời.

Giáo viên lồng ghép nội dung rèn luyện về năng lực, phẩm chất, kĩ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục địa phương, giao thông đường bộ trong từng hoạt động của bài dạy một cách linh hoạt không gượng ép. Giáo viên hiểu hoàn cảnh gia đình, tính cách học sinh để có biện pháp giáo dục kịp thời, gương mẫu trước học sinh, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để giáo dục và đánh giá học sinh chính xác.

Chuyên môn phối hợp với TPT tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp: cho học sinh tham gia các tiểu phẩm, hoạt cảnh giáo dục kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ, kĩ năng tự phục vụ.... tham gia các Hội thi do trường và Ngành tổ chức. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động một cách đồng bộ, phù hợp với từng đối tượng học sinh và tâm sinh lý lứa tuổi, giúp học sinh tiếp nhận hành vi chuẩn mực đúng.

GVCN, TPT kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục năng lực, phẩm chất cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm nắm vững đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục kịp thời, luôn gương mẫu trước học sinh, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để kịp thời giáo dục và đánh giá chính xác học sinh.

Động viên, tuyên dương, khen thưởng học sinh kịp thời, nhân rộng các điển hình tiên tiến để giáo dục các em.

3.2 Giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục:

  * Yêu cầu

Giảng dạy các môn học theo đúng chương trình, thực hiện tốt kỷ cương nề nếp dạy học. Thực hiện tốt quy chế, quy định chuyên môn.

Giáo viên dạy đủ các môn học theo quy định. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở các môn lịch sử, địa lý lớp 4,5 và các môn đạo đức ở các lớp. Lớp 1 môn tiếng Việt học theo chương trình Công nghệ giáo dục. Lớp 2,3 và 4+5 dạy học theo mô hình trường học mới.

Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn đồng thời hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh chưa hoàn thành chương trình khối lớp học.

Dạy môn tiếng Anh cho học sinh khối 3, 4+5.

Phát huy hết khả năng học tập của học sinh ở các môn học, các môn năng khiếu giúp học sinh đạt và vượt các yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng từng môn ở từng khối lớp.

* Chỉ tiêu

       Học sinh hoàn thành chương trình lớp học:  99,8%  

 

Khối

  TSHS

   Hoàn thành tốt

  Hoàn thành

    Chưa hoàn thành

Ghi chú

TS

%

TS

%

TS

%

 

1

103

32

31,3

69

67,6

1

1

1KT

2

72

21

29,2

50

70,8

 

 

1KT

3

71

24

33,8

47

66,2

 

 

 

4

81

21

26,9

57

73,1

 

 

3KT

5

83

22

26,5

61

73,5

 

 

 

TT

410

120

29,6

284

70,1

1

0,2

5KT

Học sinh khen thưởng: 62% (K1: 59 em, K2:46 em, K3:47 em, K4:47em, K5:50em)           

Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học: 100%

        * Biện pháp

 Chuyên môn phân công trách nhiệm cho từng giáo viên trong nhà trường, giáo viên tự chịu trách nhiệm trong việc giảng dạy giáo dục học sinh ở mỗi tiết học. Giáo viên bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng để thiết kế các hoạt động hợp lý, thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương ở các môn học theo hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo không đưa thêm nội dung ngoài chương trình sách giáo khoa vào trong giảng dạy. 

 Chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo sâu sát việc soạn giảng, đổi mới phương pháp dạy học gắn với việc sử dụng ĐDDH, tăng cường việc ứng dụng CNTT vào dạy học, thực hiện các tiết dạy điện tử.

Giáo viên chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập, phân loại đối tượng học sinh ngay từ đầu năm học. Thường xuyên kiểm tra việc học và làm bài của học sinh với nhiều hình thức phong phú, thực hiện có hiệu quả 15 phút đầu giờ, khảo sát chất lượng học sinh hàng tháng, phân nhóm “đôi bạn cùng tiến” và xây dựng ý thức tự học cho học sinh ngay từ đầu năm.

Tổ chức cho giáo viên bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên, bàn giao chất lượng đầu năm. Nội dung bàn giao phải có biên bản cụ thể để kiểm tra và theo dõi.

Giáo viên thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của BGD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường đối với học sinh công tác kiểm tra phát hiện những hạn chế, tồn tại của học sinh. Đối với học sinh còn hạn chế yêu cầu giáo viên có biện pháp thích hợp giúp học sinh biết vượt khó khăn từng bước hoàn thành nhiệm vụ.

Chuyên môn chỉ đạo tổ chuyên môn đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn: Nghiên cứu nội dung bài dạy của 2 tuần trao đổi thảo luận phương pháp giảng dạy, tìm biện pháp củng cố khắc sâu kiến thức, rèn kỹ năng nâng cao chất lượng ....nhất là các lớp thực hiện chương trình CGD, mô hình trường học mới.

 Giáo viên chủ nhiệm liên hệ phối hợp với cha mẹ học sinh chăm lo việc học tập của các em, đặc biệt là học sinh chưa đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng ở từng môn học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giáo viên có thể sử dụng hồ sơ điện tử để theo dõi, nhận xét học sinh.  

Giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, khối 1 dạy tiếng Việt CGD đảm bảo học sinh học đến đâu chắc đến đó để lên lớp 2 học sinh đạt được chuẩn năng lực tiếng Việt, có khả năng đọc hiểu nội dung câu văn. Khối 2+3 và 4+5 giáo viên chú trọng rèn ý thức tự học cho học sinh, kịp thời giúp đỡ những học sinh còn hạn chế ở thời điểm đầu năm. Giáo viên Mĩ thuật nghiên cứu thiết kế các hoạt động theo chủ đề phù hợp các quy trình dạy theo phương pháp mới.

Tổ chức thực hiện nội dung giảng dạy GDKNS, hoạt động trải nghiệm, thực hiện GDĐP, dạy học tích hợp tiếng Việt và các nội dung GDBVMT, biển đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới, phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích.

3.3 Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, vượt chuẩn, phụ đạo học còn hạn chế:

* Yêu cầu

Phát huy hết khả năng của đối tượng học sinh. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh vượt chuẩn trong các tiết học.

Học sinh tích cực tham gia công tác bồi dưỡng đầy đủ, học sinh còn hạn chế tham gia học phụ đạo đúng lịch qui định. Học sinh tích cực tham gia các Hội thi do Ngành, trường tổ chức.

*Chỉ tiêu

Học sinh đạt giải cấp huyện: 2->5 em.

Thực hiện công tác phụ đạo học sinh: 1 buổi /tuần

* Biện pháp

Giáo viên chú ý các đối tượng học sinh để giao bài phù hợp cho học sinh trong từng tiết học. Sử dụng góc học tập, cây sáng kiến để phát huy đối tượng học sinh vượt chuẩn.

Nhà trường tổ chức cho học sinh khối 3->5 đăng kí tham gia câu lạc bộ tiếng Anh và yêu cầu giáo viên lên kế hoạch tổ chức thực hiện sinh hoạt câu lạc bộ nhằm phát huy khả năng học tập môn tiếng Anh.

Chuyên môn phân lịch để giáo viên thực hiện phụ đạo học sinh còn hạn chế và bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Chuyên môn phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh tham gia các Hội thi, phát triển năng khiếu cho học sinh. Thành lập ban công nghệ thông tin giúp học sinh tham gia tự luyện ViolympicToán, Violympic tiếng Anh.

Giáo viên chủ nhiệm tổ chức học sinh tự luyện các vòng violympic toán, thi viết chữ đẹp, kể chuyện hay, thi giao lưu tiếng Việt, giáo viên Anh văn ôn luyện cho học sinh thi Violympic tiếng Anh, thi Giao lưu tiếng Anh, giáo viên Âm nhạc luyện cho học sinh tham gia thi Liên hoan tiếng hát dân ca; giáo viên Thể dục ôn luyện cho học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng. Giáo viên Mĩ thuật tổ chức cho học sinh tham gia vẽ tranh.

 Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn liện hệ với thư viện mượn các tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi để ôn luyện cho học sinh. Ban công nghệ thông tin theo dõi học sinh tham gia hội thi trên mạng và báo về nhà trường hàng tháng.

Cuối năm học đưa công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với thư viện hướng dẫn học sinh tham khảo sách nâng cao, các loại sách ôn tập để bổ sung kiến thức.

Hàng tháng trường tổ chức khảo sát chất lượng học sinh, nhận định bài làm của học sinh và đề ra biện pháp khắc phục một cách kịp thời.

Giáo viên chủ nhiệm động viên tuyên dương khi học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng có tiến bộ và khen thưởng kịp thời học sinh đạt giải trong các Hội thi.

3.4 Hoạt động ngoài giờ lên lớp:

        * Yêu cầu: Đẩy mạnh hoạt động NGLL theo công văn số 2669/SGDĐT-GDTH ngày 17/8/2015 và công văn số 11/HD-PGDĐT ngày 07/09/2015 về hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo ducNGLL ở Tiểu học.

         Thông qua hoạt động NGLL giáo dục học sinh: Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường với hình thức phong phú và đa dạng.

         Giáo dục kĩ năng sống gắn nhà trường với cộng đồng; kĩ năng vui chơi, tự phục vụ, tham gia hoạt động chung, bảo vệ môi trường, các tiết học trải nghiệm cho học sinh, …

       * Chỉ tiêu

          100% học sinh tham gia các hoạt động do trường, Đội, Ngành, địa phương tổ chức

          Tổ chức 2 hoạt động trải nghiệm cấp trường, 2 hoạt động trải nghiệm cấp tổ/năm.

       * Biện pháp

Chuyên môn phối hợp TPT xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp cụ thể từng tháng, tuần. Tăng cường giáo dục vệ sinh môi trường để xây dựng môi trường xanh – sạch - đẹp, giáo dục ATGT, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn phù hợp tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường.

TPT Đội kết hợp với GVCN thực hiện chủ điểm từng tháng phù hợp với nội dung hoạt động từng thời điểm của địa phương như: giáo dục truyền thống, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, bảo quản trường lớp, vệ sinh môi trường, ... Giúp học sinh phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

 Chuyên môn phối hợp với TPT tổ chức các hoạt động ngoài giờ: tổ chức kể chuyện, tiểu phẩm về ATGT, hát, trò chơi dân gian…thiết thực phù hợp với độ tuổi từng lớp. Nâng cao vai trò chủ động của học sinh trong hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn, gợi ý tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực chủ động sáng tạo trong sinh hoạt đồng thời động viên học sinh tích cực tham gia các Hội thi do trường, Ngành tổ chức.

TPT Đội tổng kết, đánh giá khen thưởng học sinh trong hoạt động ngoài giờ kịp thời theo từng chủ điểm, qua các Hội thi nhằm động viên học sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đẩy việc duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

      Chuyên môn chỉ đạo GVCN tổ chức các tiết hoạt động tập thể, tiết sinh hoạt lớp với nội dung phong phú ngoài ra phối hợp với TPT tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp: vẽ tranh, vệ sinh môi trường...

4. Dạy học đối với học sinh dân tộc, học sinh khó khăn, khuyết tật:

     4.1 Dạy học đối với học sinh dân tộc:

*Yêu cầu

Thực hiện kế hoạch triển khai đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, họcsinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến năm 2025 theo quyết định số 1008/QĐ-TTG ngày 2/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

      Giáo viên điều chỉnh nội dung chương trình giảng dạy phù hợp phát huy tính tích cực trong học tập của học sinh.

      Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh thông qua các các hoạt động dạy học tiếng Việt trong các môn học và hoạt động giáo dục.

* Chỉ tiêu

      Học sinh dân tộc hoàn thành chương trình lớp học: 99%

* Biện pháp

     GV vận dụng hướng dẫn 896/BGD&ĐT – GDTH, điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học và hướng dẫn 5842/BGD&ĐT để thực hiện điều chỉnh việc dạy và học theo chương trình và sách giáo khoa cho phù hợp với đặc điểm học sinh dân tộc trong lớp.

     Giáo viên quan tâm đến các đối tượng đặc biệt là học sinh chưa hoàn thành, động viên tuyên dương khuyến khích học sinh kịp thời.

     Thực hiện dạy 2buổi/ tuần cho 2 lớp ở phân hiệu GB1, giáo viên có thể điều chỉnh giảm nội dung thời lượng dạy các môn học khác để tập trung dạy tiếng Việt cho học sinh nhất là trong thời gian đầu năm. Soạn giảng các tiết tăng cường tiếng Việt và chú ý rèn kỹ năng tính toán cho học sinh.

     Giáo viên kiểm tra, sửa sai kịp thời cho học sinh, luôn tạo không khí lớp học thoải mái, đoàn kết, không để học sinh mặc cảm tự ti.

     Tổ chức các hoạt động, các Hội thi: văn nghệ, trò chơi, thi đọc, kể chuyện, giao lưu Tiếng Việt ...giúp học sinh có vốn ngôn ngữ tiếng Việt, mạnh dạn hơn trong giao tiếp.

     Tổ chức mở lớp chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi vào lớp một trong thời gian hè ở phân hiệu GB1.

    4.2 Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật:

*Yêu cầu

      Xây dựng kế hoạch cụ thể chăm sóc trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Điều tra cập nhật số trẻ khó khăn tạo điều kiện cho các em đến trường, được tham gia học tập.

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/1/2018 ban hành quy định giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật.

Tạo mọi điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tham gia học tập. Kiểm tra đánh giá chính xác tình hình giáo dục trẻ có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, từ đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

          * Chỉ tiêu

        100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm chu đáo

          * Biện pháp

      Phối hợp cùng các đoàn thể trong và ngoài nhà trường động viên, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp bằng các hình thức hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo, sách vở, học bổng.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh ở thôn đặc biệt khó khăn theo nghị định số 110/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Qui định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.

Giáo viên luôn quan tâm, kèm cặp, giúp đỡ, động viên khuyến khích, khen thưởng kịp thời những mặt tiến bộ của các em, tránh gây tự ty, mặc cảm để các em bỏ học, đối xử công bằng với các em.

Phối hợp cùng CMHS để đưa con em đến trường tránh hiện tượng che dấu do mặc cảm vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Thực hiện dạy học lớp ghép theo công văn số 9548/BGDĐT-GDTH ngày 13/10/2008 về Hướng dẫn quản lí và tổ chức dạy học lớp ghép.

5. Củng cố, nâng cao chất lượng PCGDTH- CMC:

    * Yêu cầu

      Thực hiện nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về chuẩn PCGD, XMC và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện đảm bảo nộidung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC.

Huy động trẻ 6 tuổi trong địa bàn ra lớp

     Củng cố, duy trì thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học – chống mù chữ và thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.

Điều tra, tổng hợp, cập nhật số liệu PCGD

     Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả PCGDTH

   *Chỉ tiêu 

      100% trẻ 6 tuổi ra lớp 1. Duy trì sĩ số đạt 100%.

       Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

   *Biện pháp

Giáo viên cập nhật học sinh của lớp vào sổ đăng bộ phổ cập kịp thời, đầy đủ.

Giáo viên thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, học sinh nghỉ học 2 ngày không có lý do giáo viên chủ nhiệm báo về nhà trường.

Giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học đổi mới phương pháp, gần gũi chăm lo, động viên khuyến khích học sinh để các em ham thích học tập, giảm tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học.

TPT phối hợp với GVCN tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ để lôi cuốn học sinh ham thích đến trường, động viên khen thưởng các em kịp thời.

 Giáo viên chủ nhiệm có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ số học sinh có hoàn cảnh khó khăn kịp thời để các em có điều kiện học tập, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học.

Thực hiện hệ thống thông tin quản lí PCGD, XMC và sử dụng phần mềm phổ cập theo công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD-XMC.

6.   Nâng cao chất lượng đội ngũ:

    6.1 Bồi dưỡng, sử dụng- xây dựng đội ngũ:

      * Yêu cầu

      Xây dựng đội ngũ đoàn kết có lập trường tư tưởng và chuyên môn vững vàng.

      Phân loại chất lượng đội ngũ có kế hoạch bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ hợp lý phát huy hết khả năng của mỗi cá nhân.

Tập trung vào công tác bồi dưỡng chuyên môn, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp ứng dụng CNTT trong dạy học.

Thực hiện Quy chế BDTX giáo viên tiểu học ban hành the

Tác giả: Lê Thị An
Nguồn: th-tannghia1-lamdong.violet.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 01 : 163
Năm 2021 : 163