Sunday, 17/01/2021 - 16:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Tân Nghĩa 1

thoi khoa bieu 18.19

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DI LINH TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 (T30) Thực hiện từ tuần 27 NĂM HỌC: 2018 - 2019 GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 1 Chào cờ Toán Âm nhạc Tiếng Việt HĐNG (Quỳnh) Đạo đức (A) Tiếng Việt 1A1 2 Tiếng Việt TN - XH LT Tviệt (Tơ) Tiếng Việt LTToán (A) Toán Tiếng Việt 3 LTTviệt...
Tác giả: Lê Tin
Nguồn: th-tannghia1-lamdong.violet.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 01 : 163
Năm 2021 : 163
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DI LINH              
TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I              
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 (T30) Thực hiện từ tuần 27
NĂM HỌC: 2018 - 2019
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
  Sáng Chiều  Sáng Chiều Sáng  Chiều  Sáng Chiều  Sáng Chiều
  1 Chào cờ Toán Âm nhạc   Tiếng Việt HĐNG (Quỳnh) Đạo đức (A)   Tiếng Việt  
1A1 2 Tiếng Việt TN - XH LT Tviệt (Tơ)   Tiếng Việt LTToán (A) Toán   Tiếng Việt  
  3 LTTviệt (B) LTToán Nguyệt) Tiếng Việt   Thủ công (A) LTTViệt (A) Thể dục   Toán  
  4 Mĩ thuật   Tiếng Việt   Toán   Tiếng Việt   LTTVIệt  
  5 Tiếng Việt   BD Tviệt       Tiếng Việt   SHL  
                     
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM   THỨ SÁU
  Sáng Chiều (A)  Sáng Chiều Sáng  Chiều Sáng Chiều (A)  Sáng Chiều
  1 Chào cờ LT Tviệt Mĩ thuật   Toán LTToán Thể dục   Tiếng Việt  
  2 Toán Đạo đức Tiếng Việt   HĐNG (Vy) LT Tviệt TN - XH (A)   Tiếng Việt  
1A2 3 Tiếng Việt LTToán Tiếng Việt   Tiếng Việt BD Tviệt Tiếng Việt   Toán  
  4 Tiếng Việt   Âm nhạc   Tiếng Việt   Toán   LTTVIệt  
  5     LT Tviệt   Thủ công (A)   Tiếng Việt   SHL  
                     
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Sáng Chiều  Sáng  Chiều  Sáng Chiều (Tơ) Sáng Chiều Sáng Chiều
  1 Chào cờ LTToán Tiếng Việt   Tiếng Việt LT T Việt Tiếng Việt   Tiếng Việt  
  2 Tiếng Việt LT Tviệt Tiếng Việt   Tiếng Việt LT Tviệt Tiếng Việt   Tiếng Việt  
1B 3 Tiếng Việt Đạo đức Mĩ thuật   Thủ công LTToán Âm nhạc   LT Tviệt  
  4 Toán   Toán   HĐNG   Toán   Toán  
  5     LT Tviệt   TN -XH   Thể dục   SHL  
                     
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM   THỨ SÁU
  Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng  Chiều Sáng Chiều  Sáng Chiều
  1 Mĩ thuật LTToán HĐNG   Thể dục   Tiếng Việt Thủ công Tiếng Việt  
  2 Tiếng Việt LT Tviệt Tiếng Việt   Thể dục   Tiếng Việt LTToán Tiếng Việt  
1C+2C 3 Tiếng Việt SHTT Tiếng Việt   Âm nhạc   Toán LT Tviệt Toán  
  4 Toán   LT Tviệt   Tiếng Việt   TN - XH   LT Tviệt  
  5     Toán   Tiếng Việt   Đạo đức   SHL  
                     
    Người đề nghị phân công           Hiệu trưởng duyệt  
                       
                       
                       
PHÒNG GIÁO DỤC -ĐÀO TẠO DI LINH            
TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I            
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 (T30) thực hiện từ tuần 27
NĂM HỌC: 2018 - 2019
                       
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Sáng Chiều Sáng Chiều (A) Sáng Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
1 Chào cờ   Tiếng Việt LT Tviệt Tiếng Việt   Âm nhạc HĐNG Thủ công   
  2 Thể dục   Thể dục LTToán Tiếng Việt   Tiếng Việt LTToán Tiếng Việt  
2A1 3 Tiếng Việt   TN - XH (A) Đạo đức  LTToán (A)   Tiếng Việt BD T Việt Tiếng Việt  
  4 Tiếng Việt   Toán   LT Tviệt (A)   Mĩ thuật   Toán  
  5 Toán       Toán   Toán   SHL  
                     
                       
                       
                       
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều  Sáng  Chiều
  1 Chào cờ LT Tviệt Tiếng Việt   Toán LTToán (Linh) Thể dục   Tiếng Việt  
2A2 2 Tiếng Việt Đạo đức  Âm nhạc   Mĩ thuật HĐNG (Vy) Tiếng Việt   Thủ công   
  3 Tiếng Việt LTToán Toán   Tiếng Việt BD T Việt (A) Tiếng Việt   Tiếng Việt  
  4 Toán   TN - XH (A)   Tiếng Việt   LTToán (A)   Toán  
  5     Thể dục   LT Tviệt    Toán   SHL  
                     
                       
                       
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều( An) Sáng  Chiều Sáng  
  1 Chào cờ Đạo đức Tiếng Việt   Thủ công LT T Việt HĐNG (Vy)   LTToán  
  2 Tiếng Việt LT Tviệt Mĩ thuật   TN -XH LT Tviệt Tiếng Việt   Tiếng Việt  
2B 3 Tiếng Việt Thể dục (Hạ) Toán   Tiếng Việt LTToán Tiếng Việt   Tiếng Việt  
  4 Toán   Thể dục (Hạ)   Tiếng Việt   Âm nhạc   Toán  
  5     LTToán   Toán   Toán   SHL  
                     
                       
    Người đề nghị phân công           Hiệu trưởng duyệt  
                       
                       
                       
                       
                       
PHÒNG GIÁO DUC-ĐÀO TẠO DI LINH              
TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I              
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 (T30) bắt đầu từ tuần 27
NĂM HỌC: 2018 - 2019 
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Sáng Chiều  Sáng Chiều Sáng Chiều  Sáng Chiều  Sáng Chiều
  1 Chào cờ Anh văn Anh văn   Tiếng Việt   Tiếng Việt HĐNG (Hạ) Tiếng Việt  
  2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   Thể dục   TNXH LT Tviệt (A) Tiếng Việt  
3A1 3 Thể dục Tiếng Việt Âm nhạc   Toán   Tiếng Việt LTToán (A) Thủ công  
  4 LTToán (B)   Toán   TN- XH    Toán   Toán  
  5 LTTViệt (B)       Đạo đức   Mĩ thuật   SHL  
                       
                     
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng  Chiều  Sáng Chiều
  1 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt   Toán   Tiếng Việt LT Tviệt (A) Tiếng Việt  
  2 Anh văn Tiếng Việt Anh văn   Tiếng Việt   Tiếng Việt HĐNG (Hạ) Tiếng Việt  
3A2 3 LTToán  Toán Toán   Thủ công   LTToán (A) Âm nhạc TN - XH  
  4 Đạo đức   TN -XH   Mĩ thuật   Thể dục   Toán  
  5 LT Tviệt    Thể dục       Toán   SHL  
                     
                       
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Sáng Chiều Sáng  Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
  1 Tiếng Việt SHTT Toán   Tiếng Việt   Tiếng Việt HĐNG Tiếng Việt  
  2 Mĩ thuật Thể dục Đạo đức   Tiếng Việt   Tiếng Việt Anh văn Toán  
3+4 C 3 Khoa học Thể dục LT Tviệt   Lịch sử   Khoa học Anh văn Địa lý  
  4 Toán   Tiếng Việt   Âm nhạc   Toán   Kĩ thuật  
  5     Tiếng Việt   Toán   LT Toán   SHL  
                       
    Người đề nghị phân công           Hiệu trưởng duyệt  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
PHÒNG GIÁO DUC-ĐÀO TẠO DI LINH              
TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I              
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 (T30) thực hiện từ tuần 27
NĂM HỌC: 2018 - 2019
                       
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều  Sáng Chiều Sáng Chiều
  1 Chào cờ Đạo đức  Tiếng Việt   Anh văn HĐNG (Vy) Toán   Thể dục  
  2 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt   Tiếng Việt LTToán (Linh) Mĩ thuật   Tiếng Việt  
4A1 3 Khoa học Anh văn Thể dục   Tiếng Việt LTT Việt (Linh) Tiếng Việt   Địa lý  
  4 Toán   Toán   Toán   Tiếng Việt   Toán  
  5 Lịch sử       Kĩ thuật   Khoa học   SHL  
                     
                     
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Sáng Chiều Sáng  Chiều (Linh) Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
  1 Chào cờ   Thể dục Kĩ thuật Tiếng Việt   Toán Khoa học Tiếng Việt  
  2 Tiếng Việt   Tiếng Việt LTToán  Tiếng Việt   Thể dục Âm nhạc Địa lý  
4A 2 3 Khoa học   Tiếng Việt LTT Việt Anh văn   Tiếng Việt HĐNG Toán  
  4 Toán   Toán   Toán   Anh văn   SHL  
  5 Đạo đức   Lịch sử   Mĩ thuật   Tiếng Việt      
                     
                     
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Sáng Chiều  Sáng  Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
  1 Chào cờ LTTViệt (Linh) Tiếng Việt   HĐNG (A) Địa lý Toán    Kĩ thuật (Linh)  
  2 Tiếng Việt LTToán (Linh) Tiếng Việt   Tiếng Việt Toán Anh văn   Tiếng Việt  
4A 3 3 Toán Âm nhạc Toán   Thể dục Anh văn Tiếng Việt    Thể dục  
  4 Khoa học   Lịch sử   Mĩ thuật   Tiếng Việt    Toán  
  5 Đạo đức       Tiếng Việt   Khoa học   SHL  
                     
                     
    Người đề nghị phân công           Hiệu trưởng duyệt  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO DI LINH        
TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I        
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 (T30) thực hiện từ tuần 27
NĂM HỌC: 2018 - 2019
                       
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Sáng Chiều Sáng  Chiều  Sáng  Chiều Sáng Chiều (Linh) Sáng Chiều
  1 Chào cờ   Tiếng Việt Khoa học Tiếng Việt   Toán Địa lý Tiếng Việt  
  2 HĐNG(Linh)   Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt   Tiếng Việt LTToán Kĩ Thuật (An)  
5A 1 3 Đạo đức (Nguyệt)   Toán Mĩ thuật Toán   Tiếng Việt LTT Việt Toán   
  4 Tiếng Việt   Âm nhạc   Anh văn   Khoa học   Thể dục  
  5 Toán       Lịch sử   Anh văn   SHL  
                       
                     
GV Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều  Sáng  
  1 Chào cờ   Toán Thể dục Toán   Tiếng Việt Địa lý Toán  
  2 Tiếng Việt   LTTViệt (Linh) Mĩ thuật Tiếng Việt   Tiếng Việt HĐNG  Thể dục  
5A 2 3 Đạo đức (Linh)   Lịch sử